ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลรังผึ้ง อำเภอสุไหงโกลก ได้มาศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์โละจูด

       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:00 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา และรองนายกเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลรังผึ้ง อำเภอสุไหงโกลก ได้มาศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์โละจูด โดยนายกฯได้นำคณะครูและนักเรียนชมวัตถุโบราณที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ อาวุธประจำกาย ซึ่งคณะครูและนักเรียนมีความตื่นเต้นและสนใจ และในโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนได้แสดงความขอบคุณนายกฯ โดยได้มอบของที่ระลึกและมีการแสดงโชว์จากคณะนักเรียนโรงอนุบาลรังผึ้ง อำเภอสุไหงโกลก

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา