ประชุมหารือเตรียมการจัดโครงการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดสองแผ่นดิน ประจำปี 2565

        วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้รับเกียรติจาก นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแแว้ง มาเป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมการจัดโครงการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดสองแผ่นดิน ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565 โดยมี ปลัดอาวุโส อำเภอแว้ง และหัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และมีประธานชมรมฅนบูโดออฟโรด เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด เทคนิค ในการแข่งขัน เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวนี้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา