รวมพลทุกๆวันพุธร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

รวมพลทุกๆวันพุธร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

         วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30น.นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตาพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานที่มารวมพลทุกๆวันพุธร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโดยแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทำงานในแต่ละพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา