ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ กบอ.สัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน

        วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ กบอ.สัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมอำเภอแว้งและในโอกาสนี้นายกฯ ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ในการประกวดขบวนแห่ ในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ครบ 120 อำเภอแว้ง ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา