งานสุนัตหมู่ไทย-มาเลย์

          วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้รับเกียรติจาก Mr. Adhan Keji สมาชิกสภา Kelatan Tanah Merah Malaysia เชิญเข้าร่วมงานสุนัตหมู่ไทย-มาเลย์ โดยมีนางปาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง นำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ICQS Bukit Bunga, Tanah Merah Kelatan Malaysia โดยมีเด็กจาก 2 ตำบล คือ โละจูด และ ฆอเลาะ จำนวน 25 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในจำนวนนี้เป็นเด็กในพื้นที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตาจำนวน 5 คน

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา