ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ศพด.บูเก๊ะตา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

        วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ศพด.บูเก๊ะตา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเป็น ศพด.ต้นแบบ และรับทราบผลการดำเนินงานของ ศพด.ที่ผ่านมา รวมถึงหารือมาตรการแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของเด็กและสถานศึกษา โดยมี นายนิสุริยา นิมะ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของ ศพด.บูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา