โครงการกีฬาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส

โครงการกีฬาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส

          วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายศุภโยค ลองดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา และนายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด พร้อม สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อปท. ทั้งสองแห่งให้การต้อนรับ นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง ที่ให้เกียติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกีฬาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส ดำเนินงานโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบูเก๊ะตาและสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด โดยมีสภาเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วม 10 สภาเด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ในช่วงเช้ามีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล ช่วงบ่ายมีการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บรรยากาศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน แสดงถึงมิตรไมตรีและความสามัคคีของเด็กและเยาวชน

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา