โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสภาพจิตตามวิถีอิสลาม ในปีงบประมาณ 2566

          วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสภาพจิตตามวิถีอิสลาม ในปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17-20 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ดำเนินการโดย ชมรมอัล-กุรอานกีรออาตีเทศบาลตำบลบูเก๊ะ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา