ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดแต่ละพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

         วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30น.นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา และรองนายกฯสมาชิกสภาฯพนักงานที่มารวมพลทุกๆวันพุธร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบทำงาน ในแต่ละพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา