ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดสองแผ่นดิน

          วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอาวุโสอำเภอแว้ง นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา และคณะให้การต้อนรับ Siti Khadijah Hamzah Deputy Director Immigration Control และคณะจากประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดสองแผ่นดิน ในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 โดยปลัดอาวุโสซึ่งเป็นผู้แทนนายอำเภอแว้งเป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งประธานชมรมฅนบูโดออฟโรดร่วมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการแข่งขัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือแนวทางมารตการการกระตุ้นการค้าชายแดน

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา