โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

       วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป ซึ่งดำเนินการโดยชมรมผู้นำศาสนา ทต.บูเก๊ะตา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.บูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา