มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดและผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาฯพนักงานที่มารวมพลทุกๆวันพุธ ร่วมกันพัฒนาในเขตพื้นที่ หลังจากนั่น นายกฯและคณะได้ออกเยี่ยม และมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด และผู้ป่วยติดเตียง

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา