เทศบาลได้มอบท่อดูดทรายสำหรับดูดทราย

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้มอบท่อดูดทราย สำหรับดูดทรายป้องกัน การอุดตันของท่อน้ำประปาภูเขา ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 เป็นผู้รับมอบ และได้มอบเครื่องเสียงเครื่องที่ ให้กับ กลุ่มชวนเพื่อนออกกำลังกาย เพื่อใช้ประกอบในการออกกำลังกายของกลุ่มสตรี ในพื้นที่ และสามารถใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ ตัวแทนกลุ่มชวนเพื่อนออกกำลังกาย เป็นผู้รับมอบ

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา