ร่วมส่งมอบเครื่องใช้ในครัวเรือน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมส่งมอบเครื่องใช้ในครัวเรือน ให้กับครอบครัว นางนูรีดา เจ๊ะเด็ง บ้านสูแก กับครอบครัว นายวิเชียร แก้วลิ บ้านเจ๊ะยอ ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ที่ได้รับการสนับสนุน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้ ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และทีมงานผู้ใหญ่บ้าน ม.3 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา