พัฒนาในเขตพื้นที่ และได้ออกเยี่ยม

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาฯพนักงานที่มารวมพลทุกๆวันพุธ ร่วมกันพัฒนาในเขตพื้นที่ หลังจากนั่น นายกฯและคณะได้ออกเยี่ยม และมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 6 ครอบครัว

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา