ได้มอบเตียงสนาม จำนวน 15 เตียง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30น พันตรี สมโภชน์ เหมือนทิพย์ ผบ.ร้อย ทพ.1004 ได้มอบเตียงสนาม จำนวน 15 เตียง ให้กับเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เพื่อจัดเตรียมสถานที่เป็นศูนย์พักคอย (community lsolation:ci)ณ ศูนย์otop โดยมีนายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ
เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ขอขอบคุณ ในความปรารถนาดีและห่วงใย ของ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน ที่ 10
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา