มอบปืนฉีดแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมมอบ ปืนฉีดแอลกอฮอล์ จำนวน 1 เครื่อง และแอลกอฮอล์ จำนวน 1 แกลลอน ให้กับ รพ.สต.โละจูด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ โดยมี นางจินตนา เลาะมะ ผอ. รพ.สต. โละจูด เป็นผู้รับมอบ

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา