ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ยากไร้ และพิการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ยากไร้ และพิการ พร้อมกับติดตามการสร้างห้องน้ำ จำนวน 2 ครอบครัว
จากนั้นได้ร่วมมอบถุงยัชีพให้กับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด เพื่อเป็นกำลังใจ และแสดงความห่วงใยกับครอบครัว จำนวน 5 ครอบครัว
 
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา