หารือกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00น นายศุภโยค ลอดิง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เพื่อพิจารณา หารือกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ระลอกใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือและการอพิจารณาของ คณะกรรมการ เป็นไปด้วยความรอบคอบ และเป็นธรรม
จากนั้น เวลา 13.30น นายกฯได้เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์ แนวทางการช่วยเหลือประชาชน ให้กับสมาชิกสภาฯ ให้รับทราบหลักเกณฑ์ และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ให้ทราบโดยทั่วกัน
และเวลา 15.30น นายกฯพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำ ตำบลโละจูด ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด เพื่อเป็นกำลังใจ และแสดงความห่วงใยกับครอบครัวดังกล่าว จำนวน 7 ครอบครัว
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา