รวมพลทุกๆวันพุธ ร่วมกันพัฒนาในเขตพื้นที่

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาฯพนักงานที่มารวมพลทุกๆวันพุธ ร่วมกันพัฒนาในเขตพื้นที่ โดยได้มอบหมายมีกิจกรรมพัฒนาตัดหญ้าและกวาดขยะ ณ บึงละหาร ฉีดนํ้าทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชนในตลาด
หลังจากนั้น นายก และคณะได้ออกเยี่ยม และมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด ในชุมชนบ้านสะบือรัง จำนวน 8 ครอบครัว
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา