ได้เดินรงณรงค์แจกหน้ากากอนามัย เจลแอกกอฮอร์

วันพฤหัสบดีที่29 ก.ค 2564 เวลา 0930น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเกะตา นำโดยทีมบริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่รพ.สตโละจูด ข้าราชการและพนักงานจ้างเหมา ได้เดินรงณรงค์แจกหน้ากากอนามัย เจลแอกกอฮอร์ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของปลอดภัยและสุขภาพของพ่อ แม่ พี่น้องบุคลากร การป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ท่านเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองและคนในครอบครัว
ขอบคุณผุ้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา