วางแผนการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอกกอฮอให้กับประชาชน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเกะตา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล เวลา13.30 น.ได้ประชุมด่วนวางแผนการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอกกอฮอให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบุเกะตามีทั้งหมด 1400 ครัวเรือน หลังจากนั้นเวลา15.30 น.ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวผุ้กักตัวโควิด-19 รวมทั้งหมด 5 ครอบครัว เพื่อแสดงความรัก ความห่วงใยให้กับประชาชนในพื่นอย่างทั้วถึง”พวกเราจะไม่ทอดทิ้งจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา