มอบชุด PPE จำนวน 20 ชุดให้กับ รพ.สต.โล๊ะจูด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเกะตาและคณะ มอบชุด PPE จำนวน 20 ชุดให้กับ รพ.สต.โล๊ะจูด เพื่อใช้ในการออกจำปฎิบัติงาน ป้องก้นการติดเชื้อโรคโควิด -19
ขอบคุณแบวังลานูนที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มกิจกรรมมอบชุด PPE จำนวน 20 ชุดในครั้งนี้
Seve bukitta ไปด้วยกันนะครับ
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา