ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ ม.4 ในเขตเทศบาล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา14.00น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ ม.4 ในเขตเทศบาล

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา