วิทยาลับชุมชนนราธิวาส การดำเนินงานกิจกรรมที่ทำร่วมกับเทศบาล

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้ปรึกษาหารือ กับอาจารย์ วิทยาลับชุมชนนราธิวาส การดำเนินงานกิจกรรมที่ทำร่วมกับเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา และได้มอบนํ้าดื่มให้กับเทศบาล ใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไป

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา