มอบหมายให้เลขาฯพร้อมกองดับเพลิง ไปซ่อมแซมประปาภูเขา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้มอบหมายให้เลขาฯพร้อมกองดับเพลิง ไปซ่อมแซมประปาภูเขา สาเหตุเกิดจากท่อประปาเสื่อมสภาพใช้มาแล้วเกือบ 20 ปี วันนี้ทางเทศบาลได้แก้ปัญหาท่อประปาแตก 2 จุด 1 จุดท่อประปาท่อเมนบ้านเจ๊ะเด็ง 2 ท่อประปา 2 นิ้วบ้านละหาร เบื้องต้นซ่อมเสร็จแล้ว สามารถใช้น้ำปกติครับ

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา