ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์กักตัว และปรับภูมิทัศน์ในสำนักงาน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันพัฒนา ในเขตพื้นที่ บ้านเจ๊ะยอ บ้านบาโอะ มัสยิดบูเก๊ะตา ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์กักตัว และปรับภูมิทัศน์ในสำนักงาน ทุกๆวันพุธ เป็นวันรวมพล เพื่อประชาชนเทศบาลบูเก๊ะตา

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา