ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยุ่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบู้ก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยุ่อาศัยสำหรับคนพิการ

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา