ขอบคุณในการร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา09.00น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข อ.แว้ง ร่วมกิจกรรมมอบหนังสือรับรองการกักตัว ณ ศูนย์กักกันครบกำหนด ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารได้มอบของที่ระลึกเป็นกำลังใจให้กับผู้กักกันฯ และมอบกาแฟพร้อมขนม เพื่อแสดงความขอบคุณในการร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยสถานที่กักกันฯ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2,3และ4 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่กักกันฯ ทั้ง 2 ศูนย์

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา