ออกเยี่ยมและสำรวจพื้นที่จะดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ออกเยี่ยมและสำรวจพื้นที่จะดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาศในพื้นที่จำนวน 2 ครอบครัว ซึ่งได้รับ งบประมาณ จาก พมจ.นราธิวาส

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา