เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เป็นกำลังใจ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วย เลขาฯ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โละจูด ได้เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เป็นกำลังใจ ให้กับครอบครัวผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด จำนวน 2 ครอบครัว โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โละจูด ได้ทำการตรวจวัดไข้ และมอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อรักษาในเบื้องต้น พร้อมนี้ นายกเทศมนตรี ได้แจ้งประสานให้ สสอ. มาดำเนินการตรวจเชื้อ(swab)ผู้ที่มีอาการต่อไป

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา