อาคารเรียนศูนย์กีรออาตี

     เทศบาลตำบลบูเก๊ะตาได้ดำเนินการโครงการสร้าง อาคารเรียนศูนย์กีรออาตี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ในกับประชาชนในพื้นที่

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา