สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมยินดีต้อนรับ นายไซดี โซะ เจ้าหน้าที่นักวิชาการสุขาภิบาล ณ สำนักสำนักเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา