การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

       วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้มอบหมายให้ นายอำราญ ปาติ ปลัดเทศบาล เปิดโครงการ ชุมชนร่วมใจใส่ใจดูแล การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโละจูด สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา