เดินรณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

       วันที่ 25 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้เดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลตำบลบูเก๊ะตา ออกใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา