ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุฯ

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุฯ

นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หมอ รพ.สต.โละจูด อสม.เขตเทศบาลได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ติดบ้าน ติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 14-15/7/63 ในเขตพื่นที่รับผิดชอบเทบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา