ประชุมด่วนฯ

ประกาศ
วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายกเทศมนตรี และโต๊ะอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด ประชุมด่วน เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อโคโรนา covid-19 ในการนี้ในที่ประชุม ได้ลงมติ ตามประกาศจุฬาราชมนตรี งดละหมาด วันศุกร์ ในวันพรุ่งนี้ ตามมัสยิดในเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา