เยี่ยมมาตรการคัดกรองฯ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายกเทศมนตรี ปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมกับนายอำเภอแว้ง ได้ตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองป้องกันโรค COVID- 19 และได้แจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้คนที่เข้าออก ระหว่างพรมแดนไทย-มาเลเซีย ณ ด่านบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา