ร่วมส่ง นายยัยลานี มอดีตฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้ไปร่วมส่ง นายยัยลานี มะหะมะ อดีตลูกจ้างของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้บรรจุรับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา