โครงการสานสัมพันธ์ฯ

วันที่ 17 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้เป็นประธานในโครงการสานสัมพันธ์ โรงเรียนกับชุมชน ที่โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา และมอบรางวัลให้ผู้มาร่วมกิจกรรม

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา