ร่วมกิจกรรม big cleaning

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ปลัดเทศบาล พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคน ได้ร่วมกิจกรรม big cleaning ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อระหว่างประเทศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2 ด่านพรมแดนบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา