ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2566

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๘-๐๐๒๑ (ตอนที่ ๒) สายถนนกำปงละหาร์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตารางเมตร ตามเเบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๘-๐๐๒๑ (ตอนที่ ๑) สายถนนกำปงละหาร์ หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้านละหาร์ ตำบลโละจูด ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา