ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านมาร่วมละหมาดวันศุกร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านมาร่วมละหมาดวันศุกร์ มัสยิดเจ๊ะยอ พูดถึงมาตรการ การป้องกันโรค COVID 19 การ์ดไม่ตก ไม่ประมาท ใส่หน้ากากออกจากบ้าน ล้างมือกับเจลแอลกอฮอ์บ่อยๆเพื่อรป้องกันการแพร่เชื้อตัวเราและครอบครัว และปฏิบัติหน้าที่ดี ต่อสังคม

3.jpg - 90.52 kB

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา