ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา