Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4
Sunday the 25th - Author: NaiITservice

นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้นำคณะพบปะผู้นำทางศาสนา พร้อมมอบข้าวสาร อินทผาลัม แก่มัสยิดเพื่อใช้ในศาสนกิจและการละศีลอด

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ เรารักนราธิวาส"ประชารัฐร่วมใจ ชาวนรารักษ์สะอาด" Big Cleaning Day

การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอเเนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 " โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายเเดน บริเวณสะพานข้ามเเม่นํ้าสุไหงโกลก บ้านบูเก๊ะตา อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส "

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ ปลัดเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ท่านสามารถ Download แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ได้ที่ เมนู เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

แผนที่เทศบาล

คลังรูปภาพ สนง.เทศบาลบูเก๊ะตา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ บูเก๊ะตา

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา