Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4
Sunday the 25th - Author: NaiITservice

กิจกรรมฝึกอบรมและสัมนาวิชาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (โครงการ ” ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ”  ระหว่าง วันที่  9 – 12 ธันวาคม 2559 ) ศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริ (โครงการชั่งหัวมัน) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   ศึกษาดูงาน  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง  อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี  

 

เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นชายเเดนใต้ ประจำปี 2559 อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส

จากเหตุ วาตภัย เดือนมิถุนายน 2559 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ทำให้บ้านเรือนของประชาชน เส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย ผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และทำการฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้เข้าสู่ภาวะปกติ

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

แผนที่เทศบาล

คลังรูปภาพ สนง.เทศบาลบูเก๊ะตา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ บูเก๊ะตา

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา