Black Ribbon
สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย
Monday the 19th - Author: NaiITservice

กิจกรรมฝึกอบรมและสัมนาวิชาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (โครงการ ” ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ”  ระหว่าง วันที่  9 – 12 ธันวาคม 2559 ) ศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริ (โครงการชั่งหัวมัน) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   ศึกษาดูงาน  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง  อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี  

 

เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นชายเเดนใต้ ประจำปี 2559 อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

ข่าวรับสมัครงานราชการ

คลังรูปภาพ สนง.เทศบาลบูเก๊ะตา

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา