Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4
Sunday the 25th - Author: NaiITservice

1-10 พฤษภาคม  2560 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปี 2560 โดยมีชุมชนเทศบาล 8 ชุมชน เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทกีฬา คือ กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นวันเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ผู้แทนชุมชน ร่วมทำพิธีละหมาดฮายัต จากนั้น นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา นำคณะทำกิจกรรมพัฒนา ฯ ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีขององค์กร 

 

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นวันเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ผู้แทนชุมชน ร่วมทำพิธีละหมาดฮายัต จากนั้น นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา นำคณะทำกิจกรรมพัฒนา ฯ ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีขององค์กร 

22 – 23  มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นบูเก๊ะตาประจำปี 2560  มีขบวนพาเหรดจากชุมชนเทศบาล 8 ชุมชน  เปิดโครงการ โดยผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี (ดร.พิสุทธิ์  บินลาเต๊ะ) นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม การแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของหน่วยงานในพื้นที่ และการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

แผนที่เทศบาล

คลังรูปภาพ สนง.เทศบาลบูเก๊ะตา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ บูเก๊ะตา

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา