พิมพ์

กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2561 วันเทศบาลในปีนี้เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม  ประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกะทรวงมหาดไทย  นายกเทศมนตรีให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  และกิจกรรมพัฒนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา