Thursday the 23rd - Author: NaiITservice

22 – 23  มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นบูเก๊ะตาประจำปี 2560  มีขบวนพาเหรดจากชุมชนเทศบาล 8 ชุมชน  เปิดโครงการ โดยผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี (ดร.พิสุทธิ์  บินลาเต๊ะ) นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม การแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของหน่วยงานในพื้นที่ และการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

couponcodeshosting

เขตเศรษฐกิจพิเศษ บูเก๊ะตา