Saturday the 15th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา สมาชิกสภา ผู้นำศาสนา และหน่วยงานในพื้นที่ ฯ ร่วมกิจกรรม พิธีปิด “ โครงการอบรมการสอนคัมภีร์อัล-กรุอานตามระบบ กีรออาตี 2559 " โดยมีนายสันต์ มะตาเฮ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแว้งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ปิดโครงการ

couponcodeshosting

เขตเศรษฐกิจพิเศษ บูเก๊ะตา